Bolagsfakta

Bärgning för landtransport i Ale kommun (2 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Bärgning för landtransport (SNI kod 52211) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Magasinering och stödtjänster till transport (SNI kod 52). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.