Bolagsfakta

Icke reguljär lufttransport av passagerare i Ale (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Icke reguljär lufttransport av passagerare (SNI kod 51102) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Lufttransport (SNI kod 51). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.