Bolagsfakta

Styckning av kött i Ale kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Styckning av kött (SNI kod 10112) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Livsmedelsframställning (SNI kod 10). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.