Bolagsfakta

Odling av prydnadsväxter i växthus i Ale (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Odling av prydnadsväxter i växthus (SNI kod 01191) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.