Bolagsfakta

Verksamhet i politiska organisationer i Ale (16 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Verksamhet i politiska organisationer (SNI kod 94920) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Intressebevakning; religiös verksamhet (SNI kod 94). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.