Bolagsfakta

Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer i Ale (3 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer (SNI kod 94200) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Intressebevakning; religiös verksamhet (SNI kod 94). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.