Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Informationstjänster i Ale kommun (10 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Informationstjänster (SNI kod 63) i Ale kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.