Bolagsfakta

Hotellverksamhet med restaurangrörelse i Ale (2 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Hotellverksamhet med restaurangrörelse (SNI kod 55101) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Hotell- och logiverksamhet (SNI kod 55). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.