Bolagsfakta

Handel med lastbilar, bussar och specialfordon i Ale (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Handel med lastbilar, bussar och specialfordon (SNI kod 45191) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar (SNI kod 45). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.