Bolagsfakta

Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner i Ale (11 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner (SNI kod 64202) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet (SNI kod 64). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.