Bolagsfakta

Holdingverksamhet i finansiella koncerner i Ale (2 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Holdingverksamhet i finansiella koncerner (SNI kod 64201) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet (SNI kod 64). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.