Bolagsfakta

Fastighetsförvaltning på uppdrag i Ale (4 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Fastighetsförvaltning på uppdrag (SNI kod 68320) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Fastighetsverksamhet (SNI kod 68). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.