Bolagsfakta

Annan rengöring i Ale (2 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Annan rengöring (SNI kod 81290) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor (SNI kod 81). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.