Bolagsfakta

Pensionsfondsverksamhet i Ale (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Pensionsfondsverksamhet (SNI kod 65300) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring (SNI kod 65). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.