Bolagsfakta

Specialiserad butikshandel med virke och byggvaror i Ale (2 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Specialiserad butikshandel med virke och byggvaror (SNI kod 47521) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI kod 47). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.