Bolagsfakta

Specialiserad butikshandel med musikinstrument och noter i Ale kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Specialiserad butikshandel med musikinstrument och noter (SNI kod 47595) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI kod 47). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.