Bolagsfakta

Specialiserad butikshandel med mattor och annan vägg- och golvbeklädnad i Ale kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Specialiserad butikshandel med mattor och annan vägg- och golvbeklädnad (SNI kod 47531) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI kod 47). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.