Bolagsfakta

Specialiserad butikshandel med färger, fernissor och lacker i Ale kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Specialiserad butikshandel med färger, fernissor och lacker (SNI kod 47523) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI kod 47). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.