Bolagsfakta

Specialiserad butikshandel med cyklar i Ale kommun (2 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Specialiserad butikshandel med cyklar (SNI kod 47642) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI kod 47). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.