Bolagsfakta

Provisionsdetaljhandel (ej auktioner) i Ale (4 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Provisionsdetaljhandel (ej auktioner) (SNI kod 47991) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI kod 47). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.