Bolagsfakta

Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor i Ale (3 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor (SNI kod 47993) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI kod 47). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.