Bolagsfakta

Museum i Ale (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Museiverksamhet (SNI kod 91020) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. (SNI kod 91). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.