Bolagsfakta

Demontering av uttjänta fordon i Ale (2 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Demontering av uttjänta fordon (SNI kod 38311) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Avfallshantering; återvinning (SNI kod 38). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.