Bolagsfakta

Återvinningscentral i Ale (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Återvinning av källsorterat material (SNI kod 38320) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Avfallshantering; återvinning (SNI kod 38). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.