Bolagsfakta

Övrig teknisk konsultverksamhet i Ale (14 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Övrig teknisk konsultverksamhet (SNI kod 71129) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys (SNI kod 71). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.