Bolagsfakta

Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin i Ale (2 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin (SNI kod 08120) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Annan utvinning av mineral (SNI kod 08). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.