Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet i Östra Göinge kommun (110 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet (SNI kod 43) i Östra Göinge kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.