Bolagsfakta

Fastighetsrelaterade stödtjänster i Österåker (29 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Fastighetsrelaterade stödtjänster (SNI kod 81100) i Österåkers kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor (SNI kod 81). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.