Bolagsfakta

Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras i Åstorps kommun (6 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras (SNI kod 01410) i Åstorps kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.