Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs Fastigheter AB

Verksamhet: 
Wihlborgs är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen. Våra fastigheter är koncentrerade till olika delområden inom Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Genom att tänka och agera långsiktigt skapas värden för aktieägarna och andra intressenter inklusive kommunerna vi verkar inom.
Adress: 
Box 97
SE-201 20 MALMÖ
Sverige
Hemsida: 
http://www.wihlborgs.se
Större ägare: 
 • Erik Paulsson med familj privat och via bolag
 • SEB Fonder
 • Länsförsäkringar Fonder
 • Familjen Qviberg
 • SHB Fonder
 • Norges Bank
 • Nordea fonder
 • Tibia Konsult
 • Odin Ejendom
 • DnB – Carlson Fonder
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
WIHL
Ledning: 
 • Anders Jarl - VD
 • Arvid Liepe - Ekonomi- och finanschef
 • Ulrika Hallengren - Projekt- och utvecklingschef
 • Anna Nambord - HR- och CSR-chef
 • Karin Wittsell Heydl, Kommunikationschef
Styrelse: 
 • Erik Paulsson - styrelseordförande invald 2004
 • Tina Andersson - Styrelseledamot invald 2014
 • Anders Jarl - Styrelseledamot invald 2004
 • Sara Karlsson - Styrelseledamot invald 2007
 • Helen Olausson - Styrelseledamot invald 2007
 • Per-Ingemar Persson - Styrelseledamot invald 2010
 • Johan Qviberg - Styrelseledamot invald 2004
2 3
Agenda : 
2018-05-23
Börs övrigt Wihlborgs
2018-07-09
Rapporter Wihlborgs
2018-10-23
Rapporter Wihlborgs
Aktie: WIHLBORGS FASTIGHETER AB
ISIN: SE0001413600
Analysdatum: 2018-05-18
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-05-18.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2018-05-18.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-04-10
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-04-10 med kursen 195.00.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-04-06
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-04-06. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 197.242.
4wk Rel Perf-1.685% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -1.685% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-05-19 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 133%.
Mkt Cap in $bn1.8240Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses WIHLBORGS FASTIGHETER AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.14921.689% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 21.689% jämfört med det normala priset.
LT P/E10.713Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth8.876%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts8Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 8 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.436Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 36.811% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta89Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 89.
Correlation0.5355%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5355% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk25.01 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 25.01 SEK eller 0.12049%.
VaR värdet beräknas till 25.01 SEK. Risken är därmed 0.12049%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2006-08-092006-08-09