Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs Fastigheter AB

Verksamhet: 
Wihlborgs är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen. Våra fastigheter är koncentrerade till olika delområden inom Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Genom att tänka och agera långsiktigt skapas värden för aktieägarna och andra intressenter inklusive kommunerna vi verkar inom.
Adress: 
Box 97
SE-201 20 MALMÖ
Sverige
Hemsida: 
http://www.wihlborgs.se
Större ägare: 
 • Erik Paulsson med familj privat och via bolag
 • SEB Fonder
 • Länsförsäkringar Fonder
 • Familjen Qviberg
 • SHB Fonder
 • Norges Bank
 • Nordea fonder
 • Tibia Konsult
 • Odin Ejendom
 • DnB – Carlson Fonder
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
WIHL
Ledning: 
 • Anders Jarl - VD
 • Arvid Liepe - Ekonomi- och finanschef
 • Ulrika Hallengren - Projekt- och utvecklingschef
 • Anna Nambord - HR- och CSR-chef
 • Karin Wittsell Heydl, Kommunikationschef
Styrelse: 
 • Erik Paulsson - styrelseordförande invald 2004
 • Tina Andersson - Styrelseledamot invald 2014
 • Anders Jarl - Styrelseledamot invald 2004
 • Sara Karlsson - Styrelseledamot invald 2007
 • Helen Olausson - Styrelseledamot invald 2007
 • Per-Ingemar Persson - Styrelseledamot invald 2010
 • Johan Qviberg - Styrelseledamot invald 2004
5 2
Agenda : 
2018-04-25
Rapporter Wihlborgs
2018-04-25
Stämmor Wihlborgs
2018-04-26
Exklusive utdelning Wihlborgs
2018-07-09
Rapporter Wihlborgs
2018-10-23
Rapporter Wihlborgs
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: WIHLBORGS FASTIGHETER AB
ISIN: SE0001413600
Analysdatum: 2018-02-16
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2018-02-16.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2018-02-16.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-02-16
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-02-16 med kursen 193.60.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Marknaden är numera neutral men var tidigare (sedan 2018-01-30) i en negativ fas.
Aktien handlas nära sitt 40-dagars genomsnitt (räckvidd mellan +1.75% och -1.75% ). Innan detta (sedan 2018-01-30), låg aktien i en negativ trend. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 196.606.
4wk Rel Perf1.151%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 1.151% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-05-19 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 156%.
Mkt Cap in $bn1.8724Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses WIHLBORGS FASTIGHETER AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.21225.768% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 25.768% jämfört med det normala priset.
LT P/E9.780Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth8.076%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts6Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 6 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.781Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 36.979% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta86Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 86.
Correlation0.4503%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4503% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk23.25 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 23.25 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 23.25 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2006-08-092006-08-09