BTS Group AB

BTS Group AB

Verksamhet: 
Konsultföretaget BTS Group erbjuder upplevelsebaserade program för bl a ledarskaps- och affärsmannaskapsutveckling samt strategiimplementering. Bolaget har knappt 500 medarbetare och verksamhet över hela världen.
Adress: 
BTS Group
SE-114 53 STOCKHOLM
Sverige
Lista: 
Small Cap
Tickerkod: 
BTS B
Agenda : 
2017-05-12
Rapporter BTS
2017-05-12
Stämmor BTS
2017-05-12
Börs övrigt BTS
2017-05-15
Exklusive utdelning BTS