BillerudKorsnäs AB

BillerudKorsnäs AB

Verksamhet: 
BillerudKorsnäs erbjuder nyfiberbaserade förpackningsmaterial och förpackningslösningar. Erbjudandet sammanfattas av begreppet smartare förpackningar, dvs lösningar som attraherar fler konsumenter, ökar produktiviteten, sänker transportkostnader samt reducerar resursslöseri och minskar miljöpåverkan. BillerudKorsnäs har en ledande position inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial.
Adress: 
Frösundaleden 2B
SE-169 27 SOLNA
Sverige
Hemsida: 
http://www.billerudkorsnas.se
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
BILL
Ledning: 
  • Per Lindberg VD
Styrelse: 
  • Lennart Holm Ordförande
IR ansvarig: 
Susanne Lithander
P/E-tal: 
15.6
Direktavkastning: 
3.30%
8 3 1
Agenda : 
2018-01-29
Rapporter Billerud Korsnäs
2018-04-20
Rapporter Billerud Korsnäs
2018-05-15
Stämmor Billerud Korsnäs
2018-07-18
Rapporter Billerud Korsnäs
2018-10-16
Rapporter Billerud Korsnäs
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: BILLERUD KORSNAS AB
ISIN: SE0000862997
Analysdatum: 2017-10-20
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2017-10-20.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2017-10-20.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-10-17
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-10-17 med kursen 135.10.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Neutral marknadstrend men tidigare positiv. (sedan 2017-09-15)
Aktien handlas kring sitt 40-dagars rörelsegenomsnitt (rörelse mellan +1.75% och -1.75% räknas som neutrala). Innan detta (sedan 2017-09-15), handlades aktien lägre än sin genomsnittliga rörelse. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 137.286.
4wk Rel Perf-1.246% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -1.246% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-10-20 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 136%.
Mkt Cap in $bn3.4847Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses BILLERUD KORSNAS AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.9969.624% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 9.624% jämfört med det normala priset.
LT P/E13.916Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth10.322%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts10Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 10 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.536Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 49.202% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta132Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 132.
Correlation0.6175%Stark korrelation med DJ Stoxx 600
0.6175% av aktieförändringar förklaras av indexvariationer.
Value at Risk16.39 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 16.39 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 16.39 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31