BillerudKorsnäs AB

BillerudKorsnäs AB

Tickerkod: 
BILL
P/E-tal: 
14.8
Direktavkastning: 
3.40%
4 3 2
Agenda : 
2018-07-18
Rapporter Billerud Korsnäs
2018-10-16
Rapporter Billerud Korsnäs
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: BILLERUD KORSNAS AB
ISIN: SE0000862997
Analysdatum: 2018-05-18
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2018-04-20.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2018-05-08.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-04-17
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-04-17 med kursen 125.25.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-04-20
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-04-20. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 126.345.
4wk Rel Perf0.945%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativa prestanda är under de senaste fyra veckorna 0.945% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-10-20 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 217%.
Mkt Cap in $bn3.1492Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses BILLERUD KORSNAS AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.17723.542% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 23.542% jämfört med det normala priset.
LT P/E12.456Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth11.230%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts10Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 10 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.432Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 42.744% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta87Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 87.
Correlation0.3944%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk15.89 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 15.89 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 15.89 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31