BillerudKorsnäs AB

BillerudKorsnäs AB

Tickerkod: 
BILL
P/E-tal: 
17.3
Direktavkastning: 
3.00%
7 3 1
Agenda : 
2018-01-29
Rapporter Billerud Korsnäs
2018-04-20
Rapporter Billerud Korsnäs
2018-05-15
Stämmor Billerud Korsnäs
2018-07-18
Rapporter Billerud Korsnäs
2018-10-16
Rapporter Billerud Korsnäs
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: BILLERUD KORSNAS AB
ISIN: SE0000862997
Analysdatum: 2017-12-15
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2017-12-15.
Interest4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2017-12-12.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-10-17
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-10-17 med kursen 135.10.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2017-09-15
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2017-09-15. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 138.503.
4wk Rel Perf6.109%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 6.109% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-10-20 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 132%.
Mkt Cap in $bn3.6514Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses BILLERUD KORSNAS AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.9989.806% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 9.806% jämfört med det normala priset.
LT P/E14.659Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth11.276%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts10Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 10 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.352Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 49.137% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta131Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 131.
Correlation0.5503%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5503% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk17.89 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 17.89 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 17.89 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31