BillerudKorsnäs AB

BillerudKorsnäs AB

Verksamhet: 
BillerudKorsnäs erbjuder nyfiberbaserade förpackningsmaterial och förpackningslösningar. Erbjudandet sammanfattas av begreppet smartare förpackningar, dvs lösningar som attraherar fler konsumenter, ökar produktiviteten, sänker transportkostnader samt reducerar resursslöseri och minskar miljöpåverkan. BillerudKorsnäs har en ledande position inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial.
Adress: 
Frösundaleden 2B
SE-169 27 SOLNA
Sverige
Hemsida: 
http://www.billerudkorsnas.se
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
BILL
Ledning: 
  • Per Lindberg VD
Styrelse: 
  • Lennart Holm Ordförande
IR ansvarig: 
Susanne Lithander
P/E-tal: 
14.5
Direktavkastning: 
3.50%
6 5 1
Agenda : 
2017-10-17
Rapporter Billerud Korsnäs
2017-11-15
Kapitalmarknadsdag Billerud Korsnäs
2018-01-29
Rapporter Billerud Korsnäs
2018-04-20
Rapporter Billerud Korsnäs
2018-05-15
Stämmor Billerud Korsnäs
2018-07-18
Rapporter Billerud Korsnäs
2018-10-16
Rapporter Billerud Korsnäs
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: BILLERUD KORSNAS AB
ISIN: SE0000862997
Analysdatum: 2017-08-18
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-06-27.
Interest1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2017-08-08.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-08-08
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-08-08 med kursen 128.80.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2017-05-16
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2017-05-16. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 133.547.
4wk Rel Perf-1.150% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -1.150% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-06-27 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 147%.
Mkt Cap in $bn3.1932Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses BILLERUD KORSNAS AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.08517.056% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 17.056% jämfört med det normala priset.
LT P/E12.603Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth9.966%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts9Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 9 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.709Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 46.745% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta108Något känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 108.
Correlation0.5500%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5500% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk14.95 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 14.95 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 14.95 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31