B&B TOOLS AB

B&B TOOLS AB

Verksamhet: 
B&B TOOLS grundades 1906 och är idag den största leverantören av industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster till industri- och byggsektorn i Norden. De geografiska huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Finland. Koncernen har cirka 2 700 medarbetare i 12 länder och omsätter cirka 8 miljarder SEK per år.
Adress: 
B&B TOOLS AB
SE-100 55 STOCKHOLM
Sverige
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
BBTO B
1 1
Agenda : 
2017-05-09
Rapporter B&B Tools