Attendo AB

Attendo AB

Verksamhet: 
Attendo är ett av Sveriges ledande omsorgsföretag och har funnits sedan 1985. Vi fick Sveriges första entreprenadavtal inom hemtjänsten i Danderyd 1987. Sedan dess har fler kommuner valt att öppna upp den offentligt finansierade omsorgen för ökad valfrihet och konkurrens i syfte att, bland annat främja kvalitetsutveckling.
Adress: 
Box 715
18217 DANDERYD
Sverige
Hemsida: 
https://www.attendo.com/sv
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
ATT
3 2 1
Agenda : 
2017-11-10
Rapporter Attendo
Årsredovising: 
PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ATTENDO
ISIN: SE0007666110
Analysdatum: 2017-10-20
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-08-15.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2017-08-15.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-08-11
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-08-11 med kursen 101.80.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2017-08-11
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2017-08-11. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 97.507.
4wk Rel Perf-4.376% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -4.376% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-08-11 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 204%.
Mkt Cap in $bn1.7989Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses ATTENDO vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.12920.309% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 20.309% jämfört med det normala priset.
LT P/E14.438Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth14.630%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts5Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 5 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield1.676Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 24.194% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta34Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 34.
Correlation0.1398%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är helt oberoende av indexvariationer.
Value at Risk11.01 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 11.01 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 11.01 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2017-08-112017-08-11