Attendo AB

Attendo AB

Verksamhet: 
Attendo är ett av Sveriges ledande omsorgsföretag och har funnits sedan 1985. Vi fick Sveriges första entreprenadavtal inom hemtjänsten i Danderyd 1987. Sedan dess har fler kommuner valt att öppna upp den offentligt finansierade omsorgen för ökad valfrihet och konkurrens i syfte att, bland annat främja kvalitetsutveckling.
Adress: 
Box 715
18217 DANDERYD
Sverige
Hemsida: 
https://www.attendo.com/sv
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
ATT
3 2 1
Agenda : 
2017-11-10
Rapporter Attendo
Årsredovising: 
PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ATTENDO
ISIN: SE0007666110
Analysdatum: 2017-08-18
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-08-15.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2017-08-15.
Earnings Rev TrendAnalyterna neutrala men tidigare positiva (sedan 2017-08-11)
Analytiker har inte påtagligt reviderat sina aktievinstprognoser jämfört med sju veckor sedan (förändringar mellan +1% and -1% anses neutrala). Den senaste betydelsefulla trenden är dock positiv sedan 2017-08-11 med en kurs på 101.80.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Marknaden är numera neutral men var tidigare (sedan 2017-08-11) i en negativ fas.
Aktien handlas nära sitt 40-dagars genomsnitt (räckvidd mellan +1.75% och -1.75% ). Innan detta (sedan 2017-08-11), låg aktien i en negativ trend. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 103.912.
4wk Rel Perf0.090%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativa prestanda är under de senaste fyra veckorna 0.090% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-08-11 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 220%.
Mkt Cap in $bn2.0260Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses ATTENDO vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.8535.507% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 5.507% premie.
LT P/E18.100Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth14.010%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts5Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 5 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield1.430Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 25.877% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta33Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 33.
Correlation0.1300%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är helt oberoende av indexvariationer.
Value at Risk12.83 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 12.83 SEK eller 0.12483%.
VaR värdet beräknas till 12.83 SEK. Risken är därmed 0.12483%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2017-08-112017-08-11