Attendo AB

Attendo AB

Verksamhet: 
Attendo är ett av Sveriges ledande omsorgsföretag och har funnits sedan 1985. Vi fick Sveriges första entreprenadavtal inom hemtjänsten i Danderyd 1987. Sedan dess har fler kommuner valt att öppna upp den offentligt finansierade omsorgen för ökad valfrihet och konkurrens i syfte att, bland annat främja kvalitetsutveckling.
Adress: 
Box 715
18217 DANDERYD
Sverige
Hemsida: 
https://www.attendo.com/sv
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
ATT
2 2 1
Agenda : 
2018-07-26
Rapporter Attendo
2018-07-26
Börs övrigt Attendo
2018-11-09
Rapporter Attendo
Aktie: ATTENDO
ISIN: SE0007666110
Analysdatum: 2018-07-17
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-04-24.
Interest1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2018-05-29.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-04-17
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-04-17 med kursen 81.40.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2018-05-29
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2018-05-29. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 80.764.
4wk Rel Perf0.107%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativa prestanda är under de senaste fyra veckorna 0.107% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-08-11 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 244%.
Mkt Cap in $bn1.4179Small-cap
Med ett börsvärde av <$2mrd. anses ATTENDO vara en small-cap aktie.
G/PE Ratio0.9858.658% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 8.658% jämfört med det normala priset.
LT P/E15.002Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth13.310%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts4Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 4 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield1.472Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 22.083% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta64Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 64.
Correlation0.3207%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk11.63 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 11.63 SEK eller 0.14981%.
VaR värdet beräknas till 11.63 SEK. Risken är därmed 0.14981%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2017-08-112017-08-11