Attendo AB

Attendo AB

Verksamhet: 
Attendo är ett av Sveriges ledande omsorgsföretag och har funnits sedan 1985. Vi fick Sveriges första entreprenadavtal inom hemtjänsten i Danderyd 1987. Sedan dess har fler kommuner valt att öppna upp den offentligt finansierade omsorgen för ökad valfrihet och konkurrens i syfte att, bland annat främja kvalitetsutveckling.
Adress: 
Box 715
18217 DANDERYD
Sverige
Hemsida: 
https://www.attendo.com/sv
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
ATT
3 1
Agenda : 
2018-04-12
Stämmor Attendo
2018-04-13
Exklusive utdelning Attendo
2018-05-04
Rapporter Attendo
2018-07-26
Rapporter Attendo
2018-11-09
Rapporter Attendo
Årsredovising: 
PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ATTENDO
ISIN: SE0007666110
Analysdatum: 2018-03-16
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-08-15.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2018-03-16.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-01-16
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-01-16 med kursen 87.30.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2018-02-23
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2018-02-23. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 84.483.
4wk Rel Perf-7.598% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -7.598% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-08-11 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 218%.
Mkt Cap in $bn1.5715Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses ATTENDO vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.29430.435% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 30.435% jämfört med det normala priset.
LT P/E11.433Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth12.797%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts5Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 5 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield1.994Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 22.797% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta79Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 79.
Correlation0.3596%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk9.61 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 9.61 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 9.61 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2017-08-112017-08-11