ASSA ABLOY AB

ASSA ABLOY AB

Verksamhet: 
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 46 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 68 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Adress: 
Box 70340
SE-107 23 STOCKHOLM
Sverige
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ASSA B
P/E-tal: 
22.8
Direktavkastning: 
1.80%
14 11 2
Agenda : 
2017-04-19
Börs övrigt Assa Abloy
2017-04-26
Rapporter Assa Abloy
2017-04-27
Exklusive utdelning Assa Abloy
2017-05-24
Börs övrigt Assa Abloy
2017-06-21
Börs övrigt Assa Abloy
2017-07-19
Rapporter Assa Abloy
2017-07-19
Börs övrigt Assa Abloy
2017-08-23
Börs övrigt Assa Abloy
2017-09-20
Börs övrigt Assa Abloy
2017-10-18
Börs övrigt Assa Abloy
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015

Nyheter

Aktie: ASSA ABLOY AB
ISIN: SE0007100581
Analysdatum: 2017-03-21
Global EvaluationNågot positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2017-03-21.
Stars2/4
Svagt intresse sedan 2017-03-17.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2016-11-25
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2016-11-25 med kursen 168.90.
Valuation RatingNågot övervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något övervärderad.
MT Tech TrendPositiv marknadstrend sedan 2017-02-10
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2017-02-10. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 169.992.
4wk Rel Perf0.010%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativa prestanda är under de senaste fyra veckorna 0.010% jämfört med DJ Stoxx 600.
Risk ZoneLåg
Aktien är klassificerad i en låg riskzon sedan 2017-03-21.
Bear MarketStarkt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
Aktien tenderar inte att följa vid en genomsnittlig indexsänkning runt -51.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 183%.
Mkt Cap in $bn22.5553Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ASSA ABLOY AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio0.8496.048% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 6.048% premie.
LT P/E17.659Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth12.982%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts22Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 22 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.005Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 35.407% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta70Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 70.
Correlation0.5164%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5164% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk23.06 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 23.06 SEK eller 12.941%.
VaR värdet beräknas till 23.06 SEK. Risken är därmed 12.941%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02