ASSA ABLOY AB

ASSA ABLOY AB

Verksamhet: 
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 46 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 68 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Adress: 
Box 70340
SE-107 23 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.assaabloy.com
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ASSA B
Ledning: 
  • Johan Molin VD och koncernchef
Styrelse: 
  • Lars Renström Ordförande
IR ansvarig: 
Mattias Olsson
P/E-tal: 
21.8
Direktavkastning: 
1.90%
12 11 2
Agenda : 
2017-08-23
Börs övrigt Assa Abloy
2017-09-20
Börs övrigt Assa Abloy
2017-10-18
Börs övrigt Assa Abloy
2017-10-20
Rapporter Assa Abloy
2017-11-15
Börs övrigt Assa Abloy
2017-12-20
Börs övrigt Assa Abloy
2018-01-24
Börs övrigt Assa Abloy
2018-02-21
Börs övrigt Assa Abloy
2018-03-21
Börs övrigt Assa Abloy
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ASSA ABLOY AB
ISIN: SE0007100581
Analysdatum: 2017-08-18
Global Evaluation Något negativ
Aktien anses ligga i en något negativ zon sedan 2017-07-18.
Interest1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2017-07-18.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-07-18
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-07-18 med kursen 183.90.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2017-06-30
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2017-06-30. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 181.766.
4wk Rel Perf-5.590% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -5.590% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-05-12 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 171%.
Mkt Cap in $bn23.2429Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ASSA ABLOY AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio0.8199.949% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 9.949% premie.
LT P/E19.139Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth13.698%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts23Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 23 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield1.969Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 37.686% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta69Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 69.
Correlation0.3889%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk20.37 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 20.37 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 20.37 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02