ASSA ABLOY AB

ASSA ABLOY AB

Tickerkod: 
ASSA B
P/E-tal: 
22.3
Direktavkastning: 
2.00%
11 9 3
Agenda : 
2018-03-21
Börs övrigt Assa Abloy
2018-04-18
Börs övrigt Assa Abloy
2018-04-26
Stämmor Assa Abloy
2018-04-27
Exklusive utdelning Assa Abloy
2018-05-23
Börs övrigt Assa Abloy
2018-06-20
Börs övrigt Assa Abloy
2018-07-18
Börs övrigt Assa Abloy
2018-07-18
Rapporter Assa Abloy
2018-08-22
Börs övrigt Assa Abloy
2018-09-19
Börs övrigt Assa Abloy
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ASSA ABLOY AB
ISIN: SE0007100581
Analysdatum: 2018-03-16
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-02-02.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2018-02-16.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-12-15
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-12-15 med kursen 167.80.
Valuation RatingNågot övervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något övervärderad.
MT Tech Trend Neutral marknadstrend men tidigare positiv. (sedan 2018-02-16)
Aktien handlas kring sitt 40-dagars rörelsegenomsnitt (rörelse mellan +1.75% och -1.75% räknas som neutrala). Innan detta (sedan 2018-02-16), handlades aktien lägre än sin genomsnittliga rörelse. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 182.957.
4wk Rel Perf2.872%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 2.872% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-05-12 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 102%.
Mkt Cap in $bn24.6136Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ASSA ABLOY AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio0.8703.402% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 3.402% premie.
LT P/E17.053Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth12.720%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts18Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 18 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.123Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 36.198% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta94Något känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 94.
Correlation0.5801%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5801% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk21.77 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 21.77 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 21.77 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02