ASSA ABLOY AB

ASSA ABLOY AB

Tickerkod: 
ASSA B
P/E-tal: 
22.8
Direktavkastning: 
1.90%
12 10 2
Agenda : 
2018-05-23
Börs övrigt Assa Abloy
2018-06-20
Börs övrigt Assa Abloy
2018-07-18
Börs övrigt Assa Abloy
2018-07-18
Rapporter Assa Abloy
2018-08-22
Börs övrigt Assa Abloy
2018-09-19
Börs övrigt Assa Abloy
2018-10-17
Börs övrigt Assa Abloy
2018-10-19
Rapporter Assa Abloy
2018-11-21
Börs övrigt Assa Abloy
2018-12-19
Börs övrigt Assa Abloy
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ASSA ABLOY AB
ISIN: SE0007100581
Analysdatum: 2018-05-18
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-02-02.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2018-05-18.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-04-17
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-04-17 med kursen 179.45.
Valuation RatingNågot övervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något övervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-04-27
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-04-27. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 180.967.
4wk Rel Perf3.595%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 3.595% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 114%.
Mkt Cap in $bn24.4711Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ASSA ABLOY AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio0.8278.849% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 8.849% premie.
LT P/E19.134Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth13.895%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts21Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 21 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield1.926Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 36.844% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta100Något känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 100.
Correlation0.5974%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5974% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk25.31 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 25.31 SEK eller 0.13157%.
VaR värdet beräknas till 25.31 SEK. Risken är därmed 0.13157%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02