ASSA ABLOY AB

ASSA ABLOY AB

Verksamhet: 
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 46 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 68 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Adress: 
Box 70340
SE-107 23 STOCKHOLM
Sverige
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ASSA B
P/E-tal: 
24.3
Direktavkastning: 
1.70%
12 14 2
Agenda : 
2017-05-24
Börs övrigt Assa Abloy
2017-06-21
Börs övrigt Assa Abloy
2017-07-19
Rapporter Assa Abloy
2017-07-19
Börs övrigt Assa Abloy
2017-08-23
Börs övrigt Assa Abloy
2017-09-20
Börs övrigt Assa Abloy
2017-10-18
Börs övrigt Assa Abloy
2017-10-20
Rapporter Assa Abloy
2017-11-15
Börs övrigt Assa Abloy
2017-12-20
Börs övrigt Assa Abloy
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015

Nyheter

Aktie: ASSA ABLOY AB
ISIN: SE0007100581
Analysdatum: 2017-04-25
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2017-04-21.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2017-04-18.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-04-18
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-04-18 med kursen 186.90.
Valuation RatingNågot övervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något övervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2017-02-10
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2017-02-10. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 178.122.
4wk Rel Perf3.777%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 3.777% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityLåg
Aktien är klassificerad i en låg riskzon sedan 2017-04-21.
Bear MarketStarkt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
Aktien tenderar inte att följa vid en genomsnittlig indexsänkning runt -52.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 181%.
Mkt Cap in $bn24.5859Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ASSA ABLOY AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio0.79912.645% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 12.645% premie.
LT P/E20.584Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth14.713%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts22Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 22 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield1.733Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 35.669% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta70Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 70.
Correlation0.5132%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5132% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk30.97 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 30.97 SEK eller 15.970%.
VaR värdet beräknas till 30.97 SEK. Risken är därmed 15.970%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02