Aktuella årsredovisningar och rapporter - VD har ordet

Nolato

https://www.bolagsfakta.se/sites/bolagsfakta.se/files/vdpdf/556080-4592.pdf

GHP

https://www.bolagsfakta.se/sites/bolagsfakta.se/files/vdpdf/556757-1103.pdf

Consilium

https://www.bolagsfakta.se/sites/bolagsfakta.se/files/vdpdf/556070-9353.pdf

HMS

https://www.bolagsfakta.se/sites/bolagsfakta.se/files/vdpdf/556661-8954.pdf

Addtech

https://www.bolagsfakta.se/sites/bolagsfakta.se/files/vdpdf/556302-9726.pdf

Swedol AB

https://www.bolagsfakta.se/sites/bolagsfakta.se/files/vdpdf/556127-6188.pdf

Prevas

https://www.bolagsfakta.se/sites/bolagsfakta.se/files/vdpdf/556252-1384.pdf

Votrolife

https://www.bolagsfakta.se/sites/bolagsfakta.se/files/vdpdf/556354-3452.pdf

Lammhults Design Group AB

https://www.bolagsfakta.se/sites/bolagsfakta.se/files/vdpdf/556541-2094.pdf

Nederman Holding

https://www.bolagsfakta.se/sites/bolagsfakta.se/files/vdpdf/556576-4205.pdf

HEBA Fastighets AB (publ)

https://www.bolagsfakta.se/sites/bolagsfakta.se/files/vdpdf/556057-3981.pdf

Sectra

https://www.bolagsfakta.se/sites/bolagsfakta.se/files/vdpdf/556064-8304.pdf

Note

https://www.bolagsfakta.se/sites/bolagsfakta.se/files/vdpdf/556408-8770.pdf

FastPartner AB

https://www.bolagsfakta.se/sites/bolagsfakta.se/files/vdpdf/556230-7867.pdf

JM Fastigheter

https://www.bolagsfakta.se/sites/bolagsfakta.se/files/vdpdf/556045-2103.pdf

*  P/E står för price/earnings. P/E-talet säger hur lång tid det tar innan man får tillbaka sin investering, förutsatt att vinsterna förblir oförändrade. Dvs ett mått på om aktien är billig eller dyr. P/E räknas fram på följande vis. P/E=Aktuell aktiekurs/Vinst per aktie.

*  Yield står för Direktavkastning och visar utdelningens storlek i förhållande till kursen på en aktie. Om utdelningen är 5 kronor per aktie och aktiekursen är 100 kronor så blir direktavkastningen 5% (5/100).

Nyhetsbyrån Direkt levererar nyheter i realtid på svenska om aktie- och räntemarknad. Direkt är den mest använda nyhetstjänsten i realtid bland professionella användare på den svenska finansmarknaden. SME Direkt är en del av Nyhetsbyrån Direkt. Det är den mest använda konsensustjänsten på den nordiska marknaden och följer cirka 150 nordiska bolag. SME Direkt kvalitetssäkrar bolagens finansiella information och reder ut jämförelsestörande poster och redovisningsmässiga skillnader i de prognoser som ligger till grund för konsensus.

Tillväxtmöjligheter syns genom stjärnor
Potentialen för en aktie är uttryckt i termer av stjärnor. Den värderingen är baserad på fyra delar:

-    Utvecklingen på de berörda marknaderna
-    Den aktuella marknadspriset
-    Den medelfristiga tekniska utvecklingen
-    Den relativa utvecklingen på aktiemarknaden under de senaste 4 veckorna

Riskanalys som komplement
Riskanalysen ger ytterligare information baserat på två relevanta faktorer:
Hur reagerar aktiekursen vid en bear market situation
Känsligheten av titeln vid dåliga nyheter
Tillsammans bildar analysen en övergripande syn på investeringen och ger dig ytterligare information att hantera vid en eventuell affär.

Mer information på theScreeners hemsida (på engelska).