ZINZINO: FÖRSESLÅR HÖGRE UTDELNING

STOCKHOLM (Direkt) First North-listade direktförsäljningsbolaget Zinzinos styrelse kommer till årsstämman 2018 föreslå en utdelning på 45 öre per aktie (25).

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Styrelsen har gjort en strategisk översyn och i samband med detta utarbetat en plan för att arbeta aktivt med balansräkningen i koncernen. På så vis skapas bland annat utrymme till ökad aktieutdelning under 2018", heter det i pressmeddelandet.

För det fjärde kvartalet redovisade bolaget totala intäkter på 155 miljoner kronor (145) motsvarande en tillväxt på 7 procent jämfört med motsvarande period i fjol, vilket tidigare rapporterats.

Det innebär att de totala intäkterna för hela 2017 uppgick till 540 miljoner (479), vilket motsvarar en ökning med 13 procent.

"Vi planerar för god tillväxt på flertalet marknader under 2018 och särskilt finns möjlighet till genombrott på volym-marknader såsom Tyskland och Spanien. Vi har vidtagit åtgärder och kommer till att förbättra vinstmarginalerna väsentligt under 2018 och framöver. Vi har som mål att nå 1 miljard SEK i omsättning inom 3 till 4 år, vilket ger skalfördelar och kraftigt förbättrad lönsamhet," säger VD Dag Bergheim Pettersen i en kommentar.