YIT: höjer resultatbedömning för 2017

STOCKHOLM (Direkt) Den finländska byggkoncernen YIT höjer sin bedömning avseende resultatet för helåret 2017.

YIT uppger att det preliminära justerade rörelseresultatet uppgick till cirka 122 miljoner euro och att intäkterna preliminärt ökade 7 procent till 1.908 miljoner euro för helåret 2017.

Tidigare har bolaget guidat för en intäktsökning på 5-12 procent för 2017 och ett justerat rörelseresultat på 105-115 miljoner euro.

Analytikernas snittestimat för helåret 2017 låg på ett justerat rörelseresultat, ebit, på 110 miljoner euro enligt Inquiry Financial. Intäkterna väntades uppgå till 1.923 miljoner euro, enligt konsensus.