VITEC: GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OM 197,5 MLN KR (OMS)

(Omsändning: skickades första gången på torsdagskvällen)

STOCKHOLM (Direkt) Programvarubolaget Vitec Software har beslutat att göra en riktad nyemission om 2.500.000 aktier till en teckningskurs om 79 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tecknare i nyemissionen utgörs av Cliens Kapitalförvaltning, Creades, Didner & Gerge Fonder, Grenspecialisten Förvaltning, Handelsbanken Fonder och OstVast Capital.

Emissionen tillför bolaget 197,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Likviden från nyemission kommer att användas till att finansiera förvärv av företag, inkråm, produkträttigheter eller andra objekt som kompletterar verksamheten, och möjliggöra en högre takt av investeringar i utvecklingen av bolaget.

Genom nyemissionen kommer det totala antalet aktier i bolaget att öka från 29.838.900 till 32.338.900.