VIKING SUPPLY SHIPS: RESULTAT EFTER SKATT -99 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Direkt) Rederiet Viking Supply Ships, som förut hette Transatlantic, redovisar ett resultat efter skatt på -99 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (-93). Resultatet per aktie uppgick till -0:30 kronor (-0:50).

På grund av svåra marknadsförutsättningar har PSV-fartygen under det tredje kvartalet skrivits ned med 32 miljoner kronor.

Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 93 miljoner kronor (235).

Ebitda för kvarvarande verksamhet uppgick till -18 miljoner kronor (85).

De genomsnittliga dagsraterna under det tredje kvartalet blev 37.500 dollar (53.300) för AHTS-fartygen, och 0 dollar (0) för PSV-fartygen. Genomsnittlig utnyttjandegrad under det tredje kvartalet uppgick till 36 procent (65) för AHTS-fartygen, och 0 procent (0) för PSV-fartygen.

De fortsatt utmanande marknadsförutsättningarna, vilket pressat ned både rater och utnyttjandegrad, har under året påverkat koncernens likviditet. Viking Supply har under hösten fört samtal med långivare för att säkerställa den finansiella situationen och för någon vecka sedan meddelade bolaget att långivarna gått med på ett omstruktureringsförslag.