VIKING SUPPLY SHIPS: RESULTAT EFTER SKATT -132 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Direkt) Rederiet Viking Supply Ships, som förut hette Transatlantic, redovisar ett resultat efter skatt på -132 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (-145). Resultatet per aktie uppgick till -0:30 kronor (-0:50).

Ovanstående är inklusive avvecklad verksamhet.

Nettoomsättningen uppgick till 67 miljoner kronor (75).

Ebitda för kvarvarande verksamhet uppgick till -61 miljoner kronor (-52).