VALUEGUARD: BOSTADSPRISER -0,7% I NOV, SÄSONGSRENSAT +0,7%

STOCKHOLM (Direkt) Bostadspriserna i Sverige sjönk 0,7 procent i november jämfört med föregående månad. Säsongsrensat steg priserna 0,7 procent.

Det visar Valueguards HOX-index.

Bostadspriserna har sjunkit 1,9 procent under den senaste tremånadersperioden och stigit 0,8 procent under de senaste tolv månaderna. Det är den första uppgången i årstakt sedan oktober i fjol.

Priserna på bostadsrätter sjönk 1,3 procent i november jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 0,4 procent. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter 0,5 procent, medan villapriserna steg 0,6 procent.

Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i Sverige sjunkit 2,0 procent jämfört med föregående tremånadersperiod och villapriserna har sjunkit 1,8 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 0,7 procent samtidigt som villapriserna stigit 1,7 procent.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Valueguard noterar att det är första gången på ett år som HOX stiger i årstakt och att HOX säsongsrensat stigit 0,6 procent under 2018, vilket visar att den svenska bostadsmarknaden fortsätter att gå sidledes efter nedgången hösten 2017.

De har också undersökt hur bostadsrättspriserna i Stockholms kommun utvecklats den första halvan av december.

"Där ser vi en stabilisering av priserna jämfört med november", skriver Valueguard.

Erik Olsson, grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling, säger i en kommentar att bostadsmarknaden är mer stabil nu än förra hösten eftersom det sålts tillräckligt många bostäder för att kunna balansera utbudet.

"Ett utbudsöverskott är svårare att absorbera nu än förra året eftersom amorteringsregler och restriktiva banker gör det svårare att finansiera ett bostadsköp nu. Säljs många bostäder innan jul börjar utbudsökningen efter årsskiftet inte från en lika hög nivå. Det ger en stabilare start 2019", säger han.

Han tillägger att skattesänkningarna i M/KD-budget dessutom främst går till dem med högre inkomster, vilket driver på bostadspriserna. Sänks skatterna med 20 miljarder kronor väntas hushållen vara villiga att öka boendeutgifterna med runt 6 miljarder kronor, om man antar att hushållen lägger 30 procent av inkomsterna på boendet.

Han säger vidare att marknaden också blir mer motståndskraftig mot kommande stora utbudsökning som Erik Olsson Fastighetsförmedling ser efter årsskiftet och räntehöjningar genom att förväntningarna är lågt ställda och högre räntor inprisade.

"Många har talat om en hög andel osålda bostäder som kommer ut på marknaden igen. Till det kommer effekterna av nyproduktionen. Även om det påbörjas mycket färre nya bostäder nu, är det många nyproducerade bostäder som snart är färdigbyggda", säger Erik Olsson.

Prisutveckling procent      m-m    3 mån    12 mån
==============================================================
HOX                              
Sverige             -0,7     -1,9     0,8
                               
Bostadsrätter                         
Sverige             -1,3     -2,0     -0,7
Stockholm            -1,3     -2,0     0,3
Göteborg            -1,6     -1,9     -2,0
Malmö              -1,2     -0,2     1,3
                               
Villor                            
Sverige             -0,4     -1,8     1,7
Stockholm            -0,8     -2,2     -1,1
Göteborg            -1,0     -2,8     2,1
Malmö              -1,0     -1,8     6,3
==============================================================

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

image