USA: TRUMPS INRESEFÖRBUD SKA GRANSKAS AV HÖGSTA DOMSTOLEN - BN

STOCKHOLM (Direkt) USA:s högsta domstol ska granska huruvida president Donald Trump överskred sin befogenhet när han hindrade personer från sex i huvudsak muslimska länder från att resa till USA.

Det rapporterar Bloomberg News.

Högsta domstolen beslutade i december att låta inreseförbudet fortsätta gälla, men har nu gått med på att pröva en överklagan från Hawaii som menar att det inte finns något lagligt stöd för inreseförbudet.

En dom väntas i slutet av juni enligt Bloomberg News.