USA: producentpriser ökade mer än väntat i oktober

STOCKHOLM (Direkt) Producentpriserna i USA steg 0,4 procent i oktober, jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år steg PPI 2,8 procent.

Analytiker hade räknat med att priserna skulle varit upp 0,1 procent jämfört med föregående månad, och ha stigit med 2,3 procent jämfört med samma månad föregående år, enligt Bloomberg News genomsnittsprognos.

Kärn-PPI, exklusive livsmedel och energi, steg 0,4 procent jämfört med föregående månad. Analytikerna hade väntat sig att kärn-PPI skulle stiga med 0,2 procent.

Jämfört med samma månad föregående år steg kärn-PPI 2,4 procent. Analytikernas förväntningar var en uppgång med 2,2 procent.

PPI för varor steg 0,3 procent medan PPI för tjänster steg 0,5 procent. Energipriserna var oförändrade, medan livsmedelspriserna steg 0,5 procent.

I september steg producentpriserna med 0,4 procent samtidigt som kärn-PPI steg med 0,4 procent jämfört med föregående månad.