USA: privat sysselsättning +179.000 i november

STOCKHOLM (Direkt) Antalet sysselsatta i den privata sektorn i USA ökade med 179.000 personer i november enligt en undersökning från ADP Employer Services.

Enligt Reuters enkät väntade marknadsaktörer att sysselsättningen skulle öka med 195.000 personer enligt denna mätning.

Konsensusprognosen inför den officiella arbetsmarknadsrapporten pekar mot att antalet sysselsatta totalt ska ha ökat med 200.000 i november jämfört med månaden före, med en ökning på 200.000 i privat sektor.

Månaden före steg sysselsättning i ADP-undersökningen med reviderade 225.000 personer (+227.000). Det kan jämföras med en uppgång om 250.000 i den totala sysselsättningen i den officiella arbetsmarknadsstatistiken, och en uppgång med 246.000 i privat sektor.

ADP-undersökningen visade att sysselsättningen i företag med upp till 49 anställda ökade med 46.000 i november. I företag med 50-499 anställda ökade sysselsättningen med 119.000 personer, och i företag med över 500 anställda ökade sysselsättningen med 13.000 personer.

Bland tjänsteproducenter ökade antalet sysselsatta med 163.000 personer medan antalet sysselsatta i varuproducerande företag steg med 16.000 personer.

I byggindustrin ökade sysselsättningen med 10.000 personer, inom tillverkningsindustrin ökade sysselsättningen med 4.000, inom finansbranschen ökade sysselsättningen 8.000 och inom handel och transport ökade sysselsättningen med 18.000 personer. Företagstjänster steg med 59.000, inom utbildning och hälsovård ökade sysselsättningen med 49.000.

Mark Zandi, chefekonom vid Moody's Analytics, som tar fram statistiken tillsammans med ADP, konstaterade i en kommentar att jobbtillväxten är stark, "men har troligen toppat".

"Med en väldigt stram arbetsmarknad, och rekordmånga lediga platser, får företagen allt svårare att anställa fler", sade han.