USA: högre producentpriser i oktober

STOCKHOLM (Direkt) Producentpriserna i USA steg 0,6 procent i oktober, jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år steg PPI 2,9 procent.

Analytiker hade räknat med att priserna skulle ha stigit 0,2 respektive 2,5 procent enligt Reuters prognosenkät.

Kärn-PPI, exklusive livsmedel och energi, steg 0,5 procent jämfört med föregående månad. Analytikerna hade väntat sig att kärn-PPI skulle stiga med 0,2 procent.

Jämfört med samma månad föregående år steg kärn-PPI 2,6 procent, mot förväntan om +2,3 procent.

PPI för varor steg 0,6 procent medan PPI för tjänster steg 0,7 procent. Energipriserna steg 2,7 procent, medan livsmedelspriserna steg 1,0 procent.

I september steg producentpriserna med 0,2 procent samtidigt som kärn-PPI steg med 0,2 procent jämfört med föregående månad.