TRENTION: STYRELSELEDAMOT HAR SÅLT AKTIER FÖR 8,8 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Trentions styrelseledamot Kenneth Eriksson har sålt 131.739 aktier i bolaget för 67 kronor styck, motsvarande en likvid på drygt 8,8 miljoner kronor. Transaktionen skedde den 8 januari.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Det kan noteras att Trentions styrelseordförande och största ägare Mats Gabrielsson har förvärvat ytterligare aktier i flera omgångar de senaste dagarna. Hans totala innehav, privat och via bolag, uppgår nu till 38,7 procent av aktierna och rösterna i Trention, enligt ett pressmeddelande på torsdagen.