TRANSTEMA: OMSÄTTNING MINSKADE 40%, RÖRELSERES -39,7 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Transtemas nettoomsättning uppgick till 172 miljoner kronor under det tredje kvartalet, en minskning med 40 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

"Minskningen förklaras i huvudsak av lägre aktivitetsnivå och därmed omsättning hos koncernens större nätbyggarbolag orsakat primärt av fortsatt projektstopp från en av Transtemas större kunder, försenade projekt samt en generellt lägre aktivitetsnivå i branschen under perioden", skriver bolaget i rapporten.

Rörelseresultatet landade på -39,7 miljoner kronor (7,1).

Transtema som är listat på First North är verksamt inom kommunikationsinfrastrukturtjänster.