TOBIN PROPERTIES: RÖRELSERESULTAT -24,2 MLN KR 4 KV (0,0)

STOCKHOLM (Direkt) Bostadsutvecklaren Tobin Properties redovisar ett rörelseresultat om -24,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (0,0). Det gångna kvartalets totala intäkter var 70,8 miljoner kronor (31,2).

För det gångna helåret redovisas ett rörelseresultat om -26,8 miljoner kronor (53,7). Tidigare i februari sänkte bolaget prognosen för det gångna helårets rörelseresultat till spannet -25 till -30 miljoner kronor. Under 2018 gjordes flera prognossänkningar i det svaga marknadsklimatet.