THULE: SÄLJER RESTEN AV SPECIALTY, VINST 8-10 MLN USD 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) Thule säljer den återstående delen av sitt affärssegment Specialty, verksamheten för verktygslådor till pick-up trucks, till det amerikanska företaget Curt Group.

Avyttringen sker i linje med tidigare kommunikation och är en del av Thules strategi att fokusera på kärnverksamheten i affärssegmentet Outdoor&Bags.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Under 2016 omsatte den avyttrade verksamheten inom affärssegmentet Specialty 307 miljoner kronor (303). Thule Groups resultat och omsättningen för 2016, exklusive den avyttrade verksamheten, skulle ha varit ett underliggande rörelseresultat på 935 miljoner med en underliggande rörelsemarginal på 17,6 procent, samt en omsättning på 5.304 miljoner kronor.

Försäljningspriset består av två delar, en första del på 18 miljoner dollar och en tilläggsköpeskilling på ytterligare högst 3,5 miljoner dollar.

Avyttringen kommer att leda till en redovisad vinst på 8 - 10 miljoner dollar och en kassaeffekt på 17 miljoner dollar under andra kvartalet 2017.

Som kommunicerats tidigare kommer två mindre produktgrupper, som historiskt rapporterats inom Specialty segmentet (räcken för pick-up trucks samt mindre tillbehör för pick-up trucks), inte att avyttras. Dessa rapporteras sedan 1 januari 2017 i produktkategorin Sport&Cargo Carriers i Region Americas. Omsättningen för dessa produktgrupper uppgick 2016 till 158 miljoner kronor (155).

Avyttringen är villkorad av en begränsad bekräftande due diligence av köparen, samt i övrigt sedvanliga villkor för fullföljande och väntas slutföras under juni 2017.